.

.

 

 

.

.

Exposem alguns dels camps en que treballem:

VERMICOMPOSTATGE DOMESTIC
Equips i accessoris pel tractament amb cucs de residus orgànics a petita escala:

* COMPOSTATGE DOMÉSTIC *
Equips y accessoris pel compostatge de residus orgànics a petita escala:

* VERMICOMPOSTATGE
Com a sistema de producció d’adobs orgànics o de eliminació de residus.

VERMICOMPOSTATGE INDUSTRIAL

 

* COMPOSTATGE *
Plantes y equips pel tractament de residus vegetals, y d’altres otros per a transformar-los en adobs, substrats o millores orgàniques.

* ENERGÍA SOLAR TÉRMICA *
La demostració de que es possible un altre manera d’estalvi:

* ENERGÍA FOTOVOLTAICA *
El que Fa uns anys era un somni ja es realitat:

* ENERGÍAS ALTERNATIVAS *
Un cami en el que avançar:

Destructors d’agulles

Aiguamolls artificials

Recuperació de paper

Recuperació de fusta

Recuperació d’olis

Recuperació de plàstics

Fusta plàstica

Rentat de plàstics

Recuperació de metalls

Tractament de bateries

Neumàtics vells

r. s. u.

Recuperació i tractament de residus orgànics

Recuperació i tractament de residus inorgànics

Maquinaria par recuperació

FORNS                       MEDI AMBIENT            ECOLOGÍA