.

.

 

 

.

.

Fabriquem forns per a la major part de les aplicacions industrials d’aquestes màquines, amb més de 50 anys de presència continuada al mercat i amb els avantatges que l’especialització i l’experiència proporcionen. Fabriquem forns per a qualsevol activitat i per a temperatures de fins a 1.300º C de forma estàndard i per encàrrec equips especials fins 2.100º C. Com a complement dels nostres forns fabriquem equips especials per a diferents indústries.

Volem insistir que a més d’aquests forns estàndards, dels quals disposem de més de 120 models per a diferents aplicacions en existència per a lliurament immediat, llevat de venda, disposem d’altres, projectats i construïts especialment per a casos concrets. En la fabricació a mida el nostre departament tècnic coneix les últimes tecnologies i està preparat per dissenyar l’equip més apropiat per a les necessitats dels nostres clients.

Seguint la línia traçada en totes les Empreses del GRUP EMISON la investigació és una constant i només fabriquem equips la tecnologia dels quals dominem i sigui punta al mercat. De forma enunciativa i no excloent, fabriquem forns per a les següents aplicacions:

 

 

 

ARTS DEL FOC

Englobem ací aquells forns emprats en indústries, oficis o artesanies com a part principal de la seva activitat.

 

Entre d’altres: CERAMISTES, TERRISSERS, FABRIQUES DE TAULELLS, DECORADORS, ESMALTADORS, VIDRIERS o FORJADORS.

 

EQUIPS PER A JOIERIA

Incloíem en aquest epígraf els equips utilitzats en processos de fabricació de joieria i bijuteria. Disposem de forns per a microfusió, copel·lació, tractament tèrmic de metalls, trefilat, farga i un llarg etcètera.

Fabriquem també, sota comanda, forns continus per a soldadura o recuit, i disposem també d’alguns accessoris que detallem.

 

TRATAMENTS TÈRMICS DE METALLS

 

Aquestes sèries de forns que s’utilitzen principalment per a tractaments tèrmics de metalls. Són emprats per tallers mecànics, soldadura, farga, manteniment i en tota classe d’indústries.

 

INDUSTRIA DENTAL I LABORATORI

Tant al laboratori com en clínica els nostres equips gaudeixen d’una consideració obtinguda després de més de 50 anys de servei.

ESTUFES, ASSECATGE I CALEFACCIÓ

Estufes fins 500º per a diferents aplicacions. Per a assecatge d’elèctrodes de soldadura. Forns i equips per escalfament en soldadura. Resistències elèctriques.

FORNS PER A FUNDICIÓ


Fabriquem forns, amb diferents tècniques per a la fosa de tota mena de metalls.

 

FORNS PER A INDUSTRIES ALIMENTARIES

Forns per a fumats, forns de llenya i maquinaria diversa.

 

Fabriquem forns per a secat i tractament de fruits secs

 

FORNS PER A NETEJA TÉRMICA

S’utilitzen en las industries de recuperació, plàstics, pintures, motors... Serveixen per eliminar diversos productes sobre suports metàl·lics

 

EQUIPS ESPECIALS

A mes dels equips de la nostra fabricació estàndard fabriquem també forns continus, de campana, d’escalfament per inducció etc.

 

QUADRES I ELEMENTS DE CONTROL

 

Disposem de quadres par control de tot tipus de forns, equips de  pirometria y sondes de temperatura amb els seus accessoris (registradors, visualitzadors…)

 

EQUIPS PER A INCINERACIÓ

Disposem d’una sèrie d’equips estàndard per a la major part dels processos més habituals d’incineració de residus o aprofitament energètic dels mateixos, així com equips de depuració de fums i inertització de cendres si és necessari.

FORNS INDUSTRIALS

Fabriquem forns per la major part de las aplicacions industrials d’aquestes màquines. Amb mes de 50 anys de presencia continuada en el mercat i con las avantatges que la especialització y la experiència proporcionen. Fabriquem forns per totes les activitats i per temperatures de fins 1.300 ºC de forma estàndard

 

FORNS D’ ALTA TEMPERATURA

 

Fabriquem forns de molt alta temperatura, fins a 2.100 ºC per processos especials

EQUIPS D’ASSECAT

 

Fem assecadors emprant energies alternatives, volar o biomassa o be convencionals. Per a cada producte hi ha un sistema òptim d’assecat

Els convidem a visitar la nostra divisió de MEDI AMBIENT on trobaran solució a problemes d’eliminació de residus, tractaments de fums, inertització de cendres etc...