.

.

 

 

.

.

La gran varietat d’equips, instal·lacions i projectes realitzats en diferents àrees del medi ambient, i l’ànim proporcionat per un gran nombre de clients satisfets amb la nostra capacitat de minimitzar els problemes, ens han portat a crear la Divisió específica per a temes mediambientals de la nostra coneguda marca EMISON.

EMISON MEDI AMBIENT, creada aprofitant les sinergies de la nostra activitat principal i l’experiència acumulada com a hereva de la mítica OTA,S.A. que a començaments de la dècada dels 70 va projectar i va construir les primeres plantes depuradores d’aigües residuals a Espanya amb tecnologia totalment pròpia.

La divisió de medi ambient està formada per un equip multi disciplinar de professionals altament capacitats en les seves respectives àrees i, no obstant això, en permanent formació, mantenint-se al corrent dels avenços més recents en la investigació i tecnologia aplicada al medi ambient.

D’altra banda, nombroses instal·lacions realitzades en diversos camps del medi ambient, avalen la nostra experiència al sector, així com la nostra tecnologia fruit del departament de I+D.

Un dels problemes amb què es troba el projectista d'instal·lacions és la falta de fabricants espanyols amb experiència en el camp i que puguin construir equips especials, principalment de petita mida, a uns preus raonables. EMISON pot aportar solucions en molts casos.

De forma enunciativa i no excloent, en temes mitjà ambientals actuem en els següents camps:

 

* TORXES DE CREMAT DE BIO GAS

Realitzem torxes per al cremat de bio gas. El nostre cremador ceràmic permet assegurar el cremat de petites i irregulars quantitats de gas sense riscs de retorn de flama.

 

* COMPOSTATGE

Fabriquem compostadors d’arca per a usos domèstics o semiindustrials. Projectem i construïm plantes de compostatge per a qualsevol tipus de residu orgànic, amb maquinària de la nostra fabricació.

 

* CONTROL I CLAUSURA D’ABOCADORS

Tenim la tecnologia i experiència per a la clausura d’abocadors, fins i tot incontrolats, i som en disposició de realitzar els controls adequats per garantir una correcta gestió dels abocadors en ús. Disposem d’equips i sistemes de reciclatge de residus.

 

*DEPURACIÓN D’AIGÜES RESIDUALS

Projectem i construïm sistemes de depuració d’aigües residuals en aquells processos industrials les aigües dels quals són de difícil tractament, i tractaments naturals mitjançant aiguamolls artificials.

 

* INCINERACIÓ

A més dels forns per a incineració estàndards, fabriquem també forns per a tot tipus d’incineracions de residus, amb recuperació o no d’energia, tractament de fums i inertització de cendres, si és necessari.

 

* LOMBRICULTURA

Projectem i construïm instal·lacions per a lombricultura per a tractament de residus i l’obtenció de proteïnes o vermicompost. (HUMUS DE CUC)

 

* ASSECADORS

Construïm assecadors tant amb energies convencionals com mitjançant energies alternatives.

 

 

* TRACTAMENT DE FANGS

Disposem de diferents equips per a l’assecatge, incineració, compostatge o tractament dels fangs procedents de plantes depuradores d’aigües residuals.

 

* TRACTAMENTS DE FUMS I GASOS

Tractem els fums procedents de la incineració de residus així com de gasos de procedències variades, tant en sistemes de postcombustió com a depuració per via seca o humida. També realitzem tractaments de bio gas per a la seva eliminació o utilització com a font d’energia.

 

HORNOS                    MEDIO AMBIENTE              ECOLOGÍA